Osiemdziesiąt lat po wielkich strajkach chłopskich

13 lipca 2017r. na granicy gmin Wadowice Górne i Czermin w miejscowości Dąbrówka Osuchowska przy pomniku pamięci uczestników strajków chłopskich z 1937 roku spotkali się ludowcy z powiatu mieleckiego.


Dąbrówka Osuchowska to miejsce strajków chłopskich. Zginął wówczas 17 letni Stanisław Borowiec z Brnia Osuchowskiego, a 42 osoby zostały ranne. Następstwem tych zajść była pacyfikacja wsi przez policję i aresztowanie 72 osób, z czego 40 w samej Dąbrówce Osuchowskiej. Dla upamiętnienia tych wydarzeń w 1957r. ufundowano pomnik i tablicę pamiątkową, która w 2007 i 2017 roku została odnowiona.


Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili:

 

  • Andrzej Chrabąszcz – Prezes ZP PSL w Mielcu
  • Bogusław Peret – Prezes ZG PSL w Czerminie
  • Michał Deptuła – Członek Rady Naczelnej PSL, Prezes ZG PSL w Wadowicach Górnych

 


Następnie złożone zostały wieńce oraz zapalono znicze.


Podczas uroczystości podkreślano wielką rolę ludowców w pielęgnowaniu naszej narodowej tożsamości. W wystąpieniach nawiązywano do wielkiej roli Batalionów Chłopskich w walkach o niepodległość naszego kraju.

Wspomniano również osobę ks. Feliksa Podgórniaka (1901-1985), kapłana z Rzędzianowic który zawsze doceniał istotną rolę ruchu ludowego w tych trudnych latach XX wieku.


Nie da zbudować się świetlanej przyszłości bez pamięci i wyciągania wniosków z trudnej przeszłości, ta myśl była głównym motywem spotkania w Dąbrówce Osuchowskiej.